Stowarzyszenie
Pomost-Passerelle

Stowarzyszenie Pomost-Passerelle powstało w Paryżu w styczniu 2007 roku. Jest to polonijna organizacja pozarządowa pomagająca rodakom na emigracji. Nazwa POMOST symbolizuje kładkę zarzuconą pomiędzy brakiem nadziei na wyjście z trudnej sytuacji, a konkretnymi rozwiązaniami w kierunku odzyskania godności człowieka, pozostającego często poza marginesem społecznym. Powstanie Stowarzyszenia było odpowiedzią na zwiększającą się liczbę bezdomnych I uzależnionych Polaków na ulicach Paryża.Początki Stowarzyszenia sięgają roku 2004. Wówczas dzięki spontanicznej i bezinteresownej inicjatywie kilku osób, udzielono skutecznej pomocy uzależnionemu od heroiny młodemu, bezdomnemu Polakowi. Następnie pomocą objęto kolejne osoby. Do Stowarzyszenia może zgłosić się każda osoba, która potrzebuje pomocy w postawieniu pierwszych niezależnych kroków.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy wszystkim, którzy z różnorodnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, żyją w warunkach skrajnego wykluczenia lub nadużywają środków psychoaktywnych. Swoje działania Stowarzyszenie kieruje do osób bezdomnych, uzależnionych, jak również do tych, którzy nie potrafią odnaleźć się w życiu na emigracji.

wśród osób działających w Stowarzyszeniu są   specjaliści z wykształceniem psychologicznym, resocjalizacyjnym i socjologicznym oraz osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi

wszyscy wolontariusze są regularnie szkoleni przez francuskich i polskich specjalistów

aktualnie Stowarzyszenie prowadzi kilka form działalności na terenie Paryża         pomagamy   
tylu osobom pomagamy tygodniowo


działania w Biurze Socjalnym i interwencje w instytucjach socjalnych i medycznych


udaje nam się zdobyć zaufanie osób wykluczonych, docieramy do najbardziej wyizolowanych grup bezdomnych i nawiązujemy z nimi stały kontaktnasze działania   
Święto
Ubogich

Akcja
Kremówka

Mikołajki

 
Nasze działania pozwoliły na nawiązanie kontaktów
z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami francuskimi,
z którymi regularnie współpracujemy
nad konkretnymi przypadkami poszczególnych osób.


Stowarzyszenie Pomost-Passerelle
  263 bis rue Saint Honore, 75001 Paris, FRANCE
  bezdomny.aniol@gmail.com
  +33 668 53 59 79
  FR4220041000015339576T02056
Bezdomny i Anioł